Новости: 🖤 Объявляется набор в школу гадания на картах Ленорман 🖤

 • 20 Июня 2021, 07:18:36


Автор Тема: Слова для смывок  (Прочитано 984 раз)

Фрида

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 1608
 • Репутация: 684
 • Фрида Фрида Фрида
Слова для смывок
« : 02 Ноября 2018, 12:05:57 »
«Царыца-вадзіца, красная дзявіца, марская крыніца, божжа памачніца, і ўгодніца Улляніца, і румяніца, рака вялікая. Кацішся ты, вадзіца, па днях, па начах, па вячэрніх зарах, ідзеш з-пад крутыхгор, з-пад красных зор, з-пад жаркага сонца,з-пад яснага месяца, з-пад латыра камня, па тонкіх жылах, марскіх сілах. Падмываеш ты крутыя берагі, жоўтыя пяскі, калоды валяныя, траву шаўковую і вымываеш сырое карэнне, белае каменне; абмываеш камушкі дробныя, крамені чорныя і жалеззе марское цяжкое. Ачышчаеш цароў, каралёў і ўвесь народ хрысціянскі, абмый і сцалі рабу гэту нядужную ад першага вока аднавокага, і ад карага, і ад ярага, і ад белага, і ад шэрага, ад стрэчнага, ад папярэчнага, ад падзіўнага і пасмешнага, ад падумнага і пагляднага, ад прыгаворнага і наброднага, ад галоснага і ад глоснага, ад завіснага і ад радаснага, ад вадзянога і сухавейнага, і скразіцельнага, і скрозь плотнага, і светавога, і агнявога, і гаравога, і палявога; ці схода, ці маладзіка, ці пад поўня; ад часіны, ад хвіліны, і дзённага, і начнога, і ранняга, і вячэрняга, і паўночнага, і паў-дзённага, і радзімага, і насыльнага, і падымнага, і светавога, і калючага, і балючага, і ламучага, і гаручага, ці панскага, ці цыганскага, ці дзякоўскага, ці яўрэйскага, ці мужчынскага пад вянцом, ці жаноцкага пад чапцом, ці хлапецкага пад шапачкай, ці дзявоцкага пад завіткай, ці ўдовіна, ці ўдаўцова, ці дзядова, ці бабіна, ці бацькіна, ці маткіна, ці братова, ці сястрына, ці рабячага, ці сабачага, ці дзядзькіна, ці цёткіна, ці ад старых старыкоў, ад старых старушак, ад вядзьмінскіх і чараўніцкіх і таго беззаконнага ўдовіна навараджэнца, які два разы маць сасець; і на чым бы яны ні былі: на піцянні ці на едзянні, на гулянні-красаванні ці на мяккім спачыванні.»

Обратная ссылка: https://mooncatmagic.com/smyvki/84/slova-dlya-smyvok/343/

Фрида

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 1608
 • Репутация: 684
 • Фрида Фрида Фрида
Re: Слова для смывок
« Ответ #1 : 02 Ноября 2018, 12:06:38 »
"Вадзіца-царыца, зямная і нябесная! Зара вячэрняя, зара вутранняя, сонца краснае, месячык праведны, зорачкі частыя, панядзелачак святы, святачкі святыя, гадавыя! Станьце, гаспадухначкі, на помач, святыя анёлы, на радасць, памажыце мне зглаз-урокі загаварыць! I выхадзіце вы, зглаз-урокі, з раба гэтага нядужага, з буйнай галавы, з чорных брывей, з слухавых вушэй, з баявых наздрэй, з рацівага сэрца, з сільнага жывата, з чорнай печані, з белага лёгкага, з гарачай крыві, з пальчыкаў, з сустаўчыкаў, з рус-кос, з трыдзевяць касцей, трыдзевяць жыл, з трыдзевяць пажылак, з ногцікаў, з локцікаў, з белых рук, з хрыбетнай касці, з гаручых слёз. Ідзіце вы, зглаз-урокі, на імхі, на балоты, на тонкія аржаванні, на ніцыя лозы, на гні-лыя калоды, на сухія лясы, на жоўтыя пяскі, на буйныя ветры, на неадчыненыя дзверы, на нехрышчоную зямлю, дзе сонца не грэе, дзе ветры не веюць, дзе пеўні не спяваюць, і гусі не крычаць, і сабакі не брэшуць, і птушкі не пяюць, і звяр'ё не бегае, і людзі не ходзяць. Там вам курганы-нагуляны,і там, на белым камні, стаяць сталы цясовыя, на тых сталах абрусы белыя, на тых абрусах кубкі вінныя; там стаяць ложкі цясовыя, на тых ложках пярыны пуховыя;  там у шэрых барах, у цёмных лясах ёсць прыгожая сенажаць, сярод той распрыгожай сенажаці стаіць куст ракітавы, пад кустом ракітавым сядзіць паненка, (пірагі пячэ і вас да сябў госці кліча) – пірагі пякець і вас да сябе ў госьці клічыць і піва наварыла, і мёду насыціла....ванне; там вам гуляць, вінныя кубкі выпіваць, на цясовых ложках аддыхаць; там быць, там вам жыць, там і раскашавацца. Тут жа вам не хадзіць, касцей не ламаць, шчырага сэрца не знабіць, цела не пушыць, не калоць, не пароць, не гарзць, не балець. Чур табе!»
Вазьмі ты, вецер ціхі, вятровае ліха; дзе ты гуляў, дзе ты буяў, дзе ты рабу гэту балезную сустракаў, што ты ёй даў, каб назад адабраў. Правялікі пан дамавы! Правялікі пан лесавы — безыменшчык! Правялікі пан баравы — Сцяпан! Правялікі пан палявы — Антон! Правялікі пан лугавы — Хвядос! Правялікая пані маці, малання-бліскуха! Прасіце вы сваіх сыноў, дванаццаць ціхіх вятроў, які нам шкоду зрабіў, адабраць вятровае ліха. Чурайся, ліха, адракайся ад раба гэтага і ідзі, вятровае — на вецер; зямное — на зямлю; вадзяное — у ваду; агнявое — у агонь. Амінь»  (белорус)

Фрида

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 1608
 • Репутация: 684
 • Фрида Фрида Фрида
Re: Слова для смывок
« Ответ #2 : 02 Ноября 2018, 12:07:21 »
«Матушка вада, абмываеш ты круты берага, жолты ляса, белы гаруч-камень сваёю быстрынай і залатой струёй! Не абмый-ка ты свае круты красны берага, жолты пяскі і бел гаруч-камень. Абмый-ка ты раба Божага дзіця (імя), усе хаткі і прыткі, урокі і прызоры, скорбі і хваробы, шчыпоты і ламоты, злу худобу! Прынесі-ка ты, матушка быстра рака, сваёй быстрыной, залатой струёй в чісто поле, зімняе море, за тапучыя гразі, за зыбучыя балоты, за асінавы лес, за асінавы тык! Будзьце, маі словы, крэпкі ды легкі, у дагаворы сперадзі, і ў дагаворы ўзадзі. Ключ – у мора, язык – у рот!»

Фрида

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 1608
 • Репутация: 684
 • Фрида Фрида Фрида
Re: Слова для смывок
« Ответ #3 : 02 Ноября 2018, 12:09:14 »
"Ты жъ, царица-водзица, прекрасная дзявица, усяму свету — помошница! Выцекала ты съ синяго мора, узнималась со мхов, зъ болотовъ, съ подъ крутыхъ беряговъ, размывала ты жовтыя пяски, обмывала сырое кореньня, белое каменьня, черное кременьня. Обмый рабу божию (имя) притча и шпадча музьское и женьское, хлопеччая и девоччая, и паньское и цыганьское, и жидовськое, ветряное и нутреное, и намовное, и наговорное, и подумное, погадное, и отъ усякыхъ отъ выплятковъ чародзейниковъ .И я (имя) выговарюю, вымовляю у рабы божьей (имя ) изъ буйныя головы, изъ ясныхъ вочей, изъ чарныхъ бровей, изъ рецивого сэрдца, изъ силнаго живота, изъ кощей-изъ мощей, изъ жилъ, изъ пажилъ, и зъ волосу, и зъ голосу ( уроки, призоры, позорища, костоломища!)И выговарюю, вымовляю, на реки, на сутоки ссылаю. На рекахъ, на сутокахъ ляжицъ белый камянь, на тымъ белымъ камяни стояцъ столы чесовые, што на тыхъ столах скацерсци бялыя, поналиваны кубки винныя. Тамъ стояц кроваци чесовыя, на тыхъ кровацяхъ подушки пуховыя. Там табе притча гуляцъ, жовтыя пяски вымуваць, за столомъ сядзець, винныя чары сопиваць, и на чесовыхъ кровацяхъ у пуховыхъ подушкахъ отдыхаць. А у раба божия (имя) не бывацъ."

Eliz

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 2633
 • Репутация: 1275
 • Eliz Eliz Eliz Eliz Eliz Eliz
Re: Слова для смывок
« Ответ #4 : 30 Января 2020, 13:10:34 »
"Вода-водица, моя сестрица. Порченное навсегда смывается, деду Федоту сразу отправляется. Сидит тот дед Федот у самых дальних ворот, да порчу сию поджидая, ждет. Порчу он у тебя забирает и обратно отправляет. Истинно!""Холодная водица, студеная царица,
Разреши ты мне от бед умыться.
Чтобы краса не вяла,
Грусть-тоска никогда не брала,
Очисти чисто. Освяти исто.
Смой с меня злобу людскую,
Наговору чужую.
Смой, сполощи и с собой унеси.
За крутые берега за далёкие моря.
Истинно!"


"Вода-водица, моя сестрица
Смой, сполощи все лихое, все плохое с (Имя),
Все порченное, все уроченное, все наведенное, все сглаженное
Притки, призоры, наузы, привороты
Привязки, завязки, сглазки, лихорадки.
Все с питьем выпитое, с едой съеденное, с подкладом взятое
Злым словом, дурным глазом даденое.
Хоть отроковицею, хоть девицею, хоть молодицею
Хоть старухою, хоть мужиком, хоть стариком
Хоть ребенком малым, хоть покойником стылым
Хоть сестрою, хоть братом
Хоть отцом единственным, хоть матерью родной
Хоть венчанным мужем или женой.
Хоть ведьмой киевской, хоть сестрой ее, ведьмой муромской
Хоть колдунами, хоть ведьмаками-бабами ли, мужиками.
Все не мной даденое, не мной сказанное, не мной наказанное
Чужое духа моего и слова моего.
Забери и по себе неси
До моря-окияна, до острова Буяна.
Запри там в кади железные, на ключи пудовые.
Пусть оно там лежит, обратно к (Имя) не бежит.
Не бежит, не возввращается, в (Имя) сила появляется.
Сила появляется, да никуда не девается.
Слово мое крепкое, дело мое лепкое.
Как сказала - так и стало".
"У меня в померкшей келье — Два меча. У меня над ложем — знаки Черных дней. И струит мое веселье Два луча. То горят и дремлют маки Злых очей".

Полина

 • Постоялец
 • ***
 • Сообщений: 192
 • Репутация: 46
 • Полина
Re: Слова для смывок
« Ответ #5 : 30 Января 2020, 13:18:50 »
Здравствуйте, эти смывки надо начитывать под душем?

Яга Баба

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 1094
 • Репутация: 465
 • Яга Баба Яга Баба
Re: Слова для смывок
« Ответ #6 : 30 Января 2020, 14:13:56 »
эти смывки надо начитывать под душем?
Обычно читают под душем, но можно также на тазик с водой наговорить и облиться этой водичкой.
Баба Яга не так уж и плоха, но всё решает контекст. Вот, посудите сами: вы отселились от социума, дружите с животными, едите грибы и ягоды, вокруг лес, кайф. Баба-Егерь просто...И тут припирается какой-то немытый Иван и давай хамить!!!

Гамаюн

 • Старожил
 • ****
 • Сообщений: 258
 • Репутация: 75
 • Гамаюн
 • Выпускница школы Ленорман
Re: Слова для смывок
« Ответ #7 : 30 Января 2020, 14:50:48 »
«Матушка вада, абмываеш ты круты берага, жолты ляса, белы гаруч-камень сваёю быстрынай і залатой струёй!
У меня есть на русском языке:

"Матушка вода, обмываешь ты круты берега, желты пески, бел-горюч камень своей быстриной и золотой струей! Не обмой-ка ты свои круты берега, желты пески и бел-горюч камень, обмой-ка ты с раба Божьего (рабы Божьей) (имярек) все хитки и притки, уроки и призоры, скорби и болезни, щипоты и ломоты, злу худобу! Понеси-ка ты, матушка быстра река, своей быстриной, золотой струей в чистое поле, зимнее море, за топучие грязи, за зыбучие болота, за сосновый лес, за осиновый тын! Будьте, мои слова, крепки и лепки, в договоре впереди, не в договоре назади. Ключ в море, язык в роте."

Papessa

 • Постоялец
 • ***
 • Сообщений: 172
 • Репутация: 122
 • Papessa
Re: Слова для смывок
« Ответ #8 : 20 Февраля 2020, 12:25:19 »
Молитва на освящение соли (перед смывкой)

«Боже, Спаситель наш, явившийся через пророка Елисея в Иерихоне и там посредством соли сделавший здоровою вредную воду! Ты Сам благослови и эту соль и сделай ее приношением радости. Ибо Ты — Бог наш и Тебе мы воссылаем славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь».

Фрау Марта

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 2336
 • Репутация: 1535
 • Фрау Марта Фрау Марта Фрау Марта Фрау Марта Фрау Марта Фрау Марта Фрау Марта
Re: Слова для смывок
« Ответ #9 : 21 Октября 2020, 21:30:26 »
Смыть невезение

В полнолуние, когда луна будет хорошо видна, встаньте лицом к реке и говорите такой наговор:

"Водица моя водица,
Дай мне от всех бед освободиться,
В счастье и успех обрядиться,
За святым Божьим столом прокормиться.
Где ангелы хлеб подают крылами,
Где злато и серебро под ногами.
Будьте, мои слова, крепки,
Будьте, дела мои, лепки.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь".
Блажен кто верует... Силён кто ведает!...

Ланочка

 • Пользователь
 • **
 • Сообщений: 96
 • Репутация: 12
 • Ланочка
Re: Слова для смывок
« Ответ #10 : 21 Ноября 2020, 17:24:26 »
Для получения силы

"Царица-вода всепобеждающая, любые плотины сокрушающая, ничем тебя не удержать, ни деревом, ни камнем, ни рукой человечьей. Всюду пройдёшь, всюду путь свой найдёшь, так даруй же мне от силы твоей крепкой неизменной, что мягче песка, да крепче железа. Аминь.

Заговор читать шёпотом, почти не размыкая губ, стоя под душем.
В аду её ждали… когда она вошла, вся нечисть дружно зааплодировала…

Фрау Марта

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 2336
 • Репутация: 1535
 • Фрау Марта Фрау Марта Фрау Марта Фрау Марта Фрау Марта Фрау Марта Фрау Марта
Re: Слова для смывок
« Ответ #11 : 21 Ноября 2020, 19:01:02 »
Заговор читать шёпотом, почти не размыкая губ, стоя под душем.
Рабочий заговор, однако на природе, под водопадом посильнее сработает).
Блажен кто верует... Силён кто ведает!...